ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Μπουνιαλή 11-19 Κτίριο Β, Χανιά 731 34

EMAIL
INFO@KAMPOURAKISNC.GR

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
+30 2821  040009
+30 697 8587 664

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Μπουνιαλή 11-19 Κτίριο Β, Χανιά 731 34

EMAIL
INFO@KAMPOURAKISNC.GR

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
 +30 2821 040009
+30 697 8587 664

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Με εμπειρία από το 2008, σας παρέχουμε την επίβλεψη του κατασκευαστικού έργου σας, με στόχο τη σύντομη και επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου σας. Οι υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευής μας περιλαμβάνουν:

• Μελέτη - Σχεδιασμός

• Επίβλεψη εργοταξίου σύμφωνα με τις τεχνικές και κατασκευαστικές απαιτήσεις

• Επίβλεψη εργασιών (ποιότητα, χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμός)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ__